Dlaczego musi być podwyższony wiek emerytalny?

W krajach rozwijających się już normą stał się ujemny przyrost demograficzny. Małżeństwa decydują się zazwyczaj na jedno lub dwoje dzieci. Powoduje to starzenie się społeczeństwa. Z roku na rok zwiększa się odsetek ludzi starszych a zmniejsza się ilość dzieci i ludzi wchodzących w dorosłość. Bezpośrednią konsekwencją tego jest coraz mniejsza ilość osób pracujących a zwiększanie liczby emerytów. Emerytury pochodzą ze składek emerytalnych osób pracujących. Czyli pojawia się niekorzystne zjawisko, kiedy to więcej osób pobiera emerytury niż tych, których praca jest źródłem ich finansowania. W związku z tym rządy muszą podejmować kroki zabezpieczające, gdyż w kolejnych latach sytuacja ta będzie się stale pogarszać. Dlatego też podnoszony jest wiek emerytalny. Dzięki temu dłużej będziemy składkować a krócej pobierać emeryturę. Zmiany zaczynają obejmować wszystkich obywateli, również tzw. grup uprzywilejowanych, jak np. służby mundurowe. Pracownicy policji mogli do tej pory przejść na emeryturę już po 15 latach pracy.

Comments are closed.