NBP i jego prezes

Narodowy Bank Polski to niezwykle ważna instytucja w państwie. Została założona już w 1945 roku i swoją siedzibę ma od zawsze w Warszawie. Działalność NBP ma realizować dwa podstawowe cele. Pierwszym z nich jest stabilizacja poziomu cen na polskim rynku. Drugim wspieranie polityki gospodarczej rządu. Cechą charakterystyczną NBP jest to, że to jedyna instytucja, która ma prawo emitowania środków pieniężnych przeznaczonych do obrotu. Prezes Narodowego Banku Polskiego to ważna postać w obszarze gospodarki narodowej. Jego kadencja trwa sześć lat a jedna osoba może być prezesem tylko dwie kadencje z rzędu. Jego działalność w swej istocie powinna być apolityczna. Nie może on być również członkiem jakiejkolwiek partii politycznej. Musi zachować obiektywizm, dlatego taki wymóg wydaje się być zupełnie naturalny. Prezes Narodowego Banku Polskiego, jako jego przedstawiciel, ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Sejmu i Rady Ministrów. A za swoje decyzje i działania odpowiada przed Trybunałem Stanu.

Comments are closed.