Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej

Każdy podatnik, który w danym roku uzyskiwał dochody z jakiekolwiek działalności ma obowiązek złożenia rocznej deklaracji podatkowej. Obligują nas do tego przepisy, nawet jeśli mimo prowadzonej działalności ponieśliśmy stratę. Celem złożenia takiego dokumentu jest potwierdzenie wszystkich źródeł dochodu oraz jego wysokości a także rozliczenie zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy. Po podliczeniu kwot, zgodnie z instrukcjami podanymi dla poszczególnych formularzy PIT, otrzymamy jako wynik ilość nadpłaconego podatku – wtedy należy nam się zwrot, lub też niedopłaconego podatku – wtedy musimy razem z deklaracją dostarczyć do Urzędu Skarbowego dokument potwierdzający dokonanie przelewu na brakującą kwotę podatku. Mówiąc kolokwialnie wyrównujemy rachunki z US. Podczas wypełniania rocznej deklaracji podatkowej możemy również uwzględnić w niej wszystkie przysługujące nam ulgi podatkowe oraz przekazać jeden procent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. To przepisy określają, które koszty możemy uwzględnić w rozliczeniu, aby obniżyć wysokość należnego podatku.

Comments are closed.