Skąd się bierze dziura budżetowa?

money-rule-the-world-4-1089158-mDziura budżetowa powstaje wtedy, gdy ilość wydatków ze środków finansów publicznych przekracza dochody. Używając bardziej fachowej nomenklatury jest to deficyt sektora finansów publicznych. A co to są finanse publiczne? To wszystkie środki, które państwo zarabia na obywatelach. Odbywa się to poprzez płacenie przez każdego z nas podatków i składek. Oczywiście rząd potrafi przewidzieć ze sporym wyprzedzeniem, jakiej wielkości kwotą będzie mógł dysponować. Jednakże rok rocznie to wydatki stanowią wyższą kwotę. Dlaczego, skoro podatki i składki społeczne i zdrowotne są stale podwyższane? Niestety w grę wchodzi nie tylko ekonomia, ale i polityka oraz kompetencje osób rządzących finansami publicznych. Często dla zwycięstwa wyborczego lub polepszenia nastrojów w społeczeństwie rząd podejmuje decyzje ekonomicznie nieuzasadnione i np. przekazuje większe dotacja dla jakiejś grupy zawodowej lub inny cel społeczny. Warto tez pamiętać, że do zakresu finansów publicznych wchodzi nie tylko budżet państwa, ale również budżety samorządów terytorialnych oraz innych instytucji reprezentujących rząd.

Comments are closed.