Szara strefa

Właściwie co to jest „szara strefa” i skąd się bierze? Mówiąc najprościej jest to wszelkiego rodzaju działalność dochodowa niezarejestrowna, prowadzona poza obowiązującym prawem. Dlaczego komuś może zależeć na tak ryzykownym działaniu? Przyczyna jest bardzo prozaiczna, chodzi o unikanie płacenia podatków. Niestety ten składnik naszych dochodów to dość spora kwota i gdybamy nie musieli jej płacić nasze wynagrodzenie byłoby znacznie większe. Jednak jesteśmy obywatelami Polski i tak jak w każdym innym kraju państwo również musi zarabiać. Te pieniądze oczywiście w pewnym sensie do nas wracają, bo wydawane są na inwestycje, z których później wszyscy korzystamy, jak np. drogi. Z pieniędzy zebranych z podatków finansowane jest działanie wszystkich państwowych instytucji, które służą przecież nam, obywatelom. Jednakże zazwyczaj nie rozpatrujemy tego w tych kategoriach. Pieniądze wydawane przez rząd uważamy za bezpodstawnie roztrwonione i wolelibyśmy sami decydować jak zostaną spożytkowane. Wiele osób woli ukrywać swoje dochody, aby nie dzielić się zarobkami z państwem. Jest to oczywiście proceder ścigany przez organy państwowe, jednak doświadczenie pokazuje, że prowadzone jest to na dużą skalę i rzadko udaje się go wykryć.

One comment

  1. A ja powiem inaczej. Szara strefa to nie tyle chęć unikania podatków, co po prostu niemożność ich płacenia. Jeśli ktoś świadczy jakieś usługi i zarabia powiedzmy 2000zł, trudno oczekiwać, żeby odprowadzał od tego ZUS i płacił podatki, bo to pochłonęłoby większą część jego dochodu. Do póki „państwo” nie zrozumie, że nie każdy zarabia 10 000zł miesięcznie, szara strefa nie zniknie.