Z czego składa się nasza pensja

1390419_euro_coins_textureDla osób, które pracują na umowę o pracę stosuje się zawsze te same zasady wyliczania wartości ich pensji. Przy czym rozróżnić tu trzeba kwotę brutto o kwoty netto, czyli tej, którą faktycznie otrzymujemy na nasze konto. Różnica miedzy tymi kwotami jest znaczna i to co faktycznie zarabiamy stanowi jedynie około dwóch trzecich kwoty brutto. Dlaczego tak się dzieje? Nasza pensja jest obciążona licznymi składkami, które mamy obowiązek co miesiąc odprowadzać na rzecz państwa. Ponadto również co miesiąc płacimy zaliczkę na podatek dochodowy. Zaliczkę tę później rozliczamy przy rocznym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym. Co zatem odejmujemy od kwoty brutto? Są to ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dokładnie są to składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz wymienione już składki zdrowotne. Na liście płac zauważymy także zryczałtowane koszty uzyskania przychodu, czyli kwotę, którą odejmujemy od wynagrodzenia i dopiero od tak pomniejszonej wartość naliczana jest wysokość zaliczki na podatek dochodowy.

Comments are closed.