Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

wheelchair-1211448-mOsoby niepełnosprawne mają zazwyczaj znacznie utrudnione zadanie, jeśli chodzi o szukanie pracy. Większość przedsiębiorców nie wie z czym to się łączy. Boi się też, że pracownik okaże się jednak przez swoją niepełnosprawność mniej wydajny lub mniej kompetentny na danym stanowisku. Są jednak liczne regulacje prawne, które ułatwiają współprace z tego typu osobami i może warto się z nimi zapoznać, bo również i dla firmy będą oznaczały zysk. Niepełnosprawność ruchowa nie ma przecież żadnego związku z umiejętnościami danej osoby. Co więcej osoby takie, zazwyczaj starają się być znacznie lepszymi pracownikami, bo wiedzą, jak trudno będzie im znaleźć kolejną pracę. Mają więc bardzo duży poziom motywacji. Rząd wspiera tego typu działania i zatrudnienie osoby niepełnosprawnej łączy się z konkretnymi ulgami finansowymi dla pracodawcy. Oczywiście nie każdy jest przygotowany na przyjęcie takiego pracownika. Łączy się to również z regulowanymi prawnie warunkami pracy, jakie należy zapewnić. Być może konieczne będą pewne inwestycje na przystosowanie siedziby firmy dla funkcjonowania w nich osób niepełnosprawnych.

Comments are closed.