Świat – ekonomiczny system naczyń powiązanych

world-globe-3d---world-orb-1420148-mMiniony wielki kryzys gospodarczy, który zapoczątkowały upadki wielkich amerykańskich banków bardzo dobitnie pokazał wszystkim, jak bardzo poszczególne gospodarki świata są ze sobą połączone. Okazało się, że nie da się wydzielić bezpiecznych stref, na które nie ma wpływu to co dzieje się w pozostałej części globu. Wspólne interesy, wspólne cele polityczne i gospodarcze, wspólny kapitał powodują, że potknięcie się jednego Państwa, choćby na innym kontynencie, ma bezpośrednie przełożenie na to, co za chwilę wydarzy się w kolejnych krajach. Wielka globalizacja wszystkich dziedzin życia jest dobrodziejstwem naszych czasów, ale jednocześnie przekleństwem. Już nie da się tego odwrócić. Wielkie firmy Europy czy Ameryki (USA) sporą część swojej produkcji przeniosły na rynek azjatycki z powodu tańszych kosztów produkcji. Kapitał zagraniczny przebojem wdarł się w różne gospodarki świata. Dla przykładu wiele zakładów produkcyjnych, dotychczas zawsze kojarzonych z naszym krajem opiera się na kapitale zagranicznych inwestorów i to oni podejmują kluczowe decyzje. Spośród banków na polskim rynku tylko dwa są faktycznie polskie. Pozostałe przyszły do nas z zagranicy. Nie możemy już nic na to poradzić, że ponosimy skutki kryzysu, który w żaden sposób nie wydaje się być nasz.

Czytaj Więcej

Skąd się bierze dziura budżetowa?

money-rule-the-world-4-1089158-mDziura budżetowa powstaje wtedy, gdy ilość wydatków ze środków finansów publicznych przekracza dochody. Używając bardziej fachowej nomenklatury jest to deficyt sektora finansów publicznych. A co to są finanse publiczne? To wszystkie środki, które państwo zarabia na obywatelach. Odbywa się to poprzez płacenie przez każdego z nas podatków i składek. Oczywiście rząd potrafi przewidzieć ze sporym wyprzedzeniem, jakiej wielkości kwotą będzie mógł dysponować. Jednakże rok rocznie to wydatki stanowią wyższą kwotę. Dlaczego, skoro podatki i składki społeczne i zdrowotne są stale podwyższane? Niestety w grę wchodzi nie tylko ekonomia, ale i polityka oraz kompetencje osób rządzących finansami publicznych. Często dla zwycięstwa wyborczego lub polepszenia nastrojów w społeczeństwie rząd podejmuje decyzje ekonomicznie nieuzasadnione i np. przekazuje większe dotacja dla jakiejś grupy zawodowej lub inny cel społeczny. Warto tez pamiętać, że do zakresu finansów publicznych wchodzi nie tylko budżet państwa, ale również budżety samorządów terytorialnych oraz innych instytucji reprezentujących rząd.

Czytaj Więcej

NBP i jego prezes

Narodowy Bank Polski to niezwykle ważna instytucja w państwie. Została założona już w 1945 roku i swoją siedzibę ma od zawsze w Warszawie. Działalność NBP ma realizować dwa podstawowe cele. Pierwszym z nich jest stabilizacja poziomu cen na polskim rynku. Drugim wspieranie polityki gospodarczej rządu. Cechą charakterystyczną NBP jest to, że to jedyna instytucja, która ma prawo emitowania środków pieniężnych przeznaczonych do obrotu. Prezes Narodowego Banku Polskiego to ważna postać w obszarze gospodarki narodowej. Jego kadencja trwa sześć lat a jedna osoba może być prezesem tylko dwie kadencje z rzędu. Jego działalność w swej istocie powinna być apolityczna. Nie może on być również członkiem jakiejkolwiek partii politycznej. Musi zachować obiektywizm, dlatego taki wymóg wydaje się być zupełnie naturalny. Prezes Narodowego Banku Polskiego, jako jego przedstawiciel, ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Sejmu i Rady Ministrów. A za swoje decyzje i działania odpowiada przed Trybunałem Stanu.

Czytaj Więcej

Dlaczego musi być podwyższony wiek emerytalny?

W krajach rozwijających się już normą stał się ujemny przyrost demograficzny. Małżeństwa decydują się zazwyczaj na jedno lub dwoje dzieci. Powoduje to starzenie się społeczeństwa. Z roku na rok zwiększa się odsetek ludzi starszych a zmniejsza się ilość dzieci i ludzi wchodzących w dorosłość. Bezpośrednią konsekwencją tego jest coraz mniejsza ilość osób pracujących a zwiększanie liczby emerytów. Emerytury pochodzą ze składek emerytalnych osób pracujących. Czyli pojawia się niekorzystne zjawisko, kiedy to więcej osób pobiera emerytury niż tych, których praca jest źródłem ich finansowania. W związku z tym rządy muszą podejmować kroki zabezpieczające, gdyż w kolejnych latach sytuacja ta będzie się stale pogarszać. Dlatego też podnoszony jest wiek emerytalny. Dzięki temu dłużej będziemy składkować a krócej pobierać emeryturę. Zmiany zaczynają obejmować wszystkich obywateli, również tzw. grup uprzywilejowanych, jak np. służby mundurowe. Pracownicy policji mogli do tej pory przejść na emeryturę już po 15 latach pracy.

Czytaj Więcej