Szara strefa

Właściwie co to jest „szara strefa” i skąd się bierze? Mówiąc najprościej jest to wszelkiego rodzaju działalność dochodowa niezarejestrowna, prowadzona poza obowiązującym prawem. Dlaczego komuś może zależeć na tak ryzykownym działaniu? Przyczyna jest bardzo prozaiczna, chodzi o unikanie płacenia podatków. Niestety ten składnik naszych dochodów to dość spora kwota i gdybamy nie musieli jej płacić nasze wynagrodzenie byłoby znacznie większe. Jednak jesteśmy obywatelami Polski i tak jak w każdym innym kraju państwo również musi zarabiać. Te pieniądze oczywiście w pewnym sensie do nas wracają, bo wydawane są na inwestycje, z których później wszyscy korzystamy, jak np. drogi. Z pieniędzy zebranych z podatków finansowane jest działanie wszystkich państwowych instytucji, które służą przecież nam, obywatelom. Jednakże zazwyczaj nie rozpatrujemy tego w tych kategoriach. Pieniądze wydawane przez rząd uważamy za bezpodstawnie roztrwonione i wolelibyśmy sami decydować jak zostaną spożytkowane. Wiele osób woli ukrywać swoje dochody, aby nie dzielić się zarobkami z państwem. Jest to oczywiście proceder ścigany przez organy państwowe, jednak doświadczenie pokazuje, że prowadzone jest to na dużą skalę i rzadko udaje się go wykryć.

Czytaj Więcej

Przelewy przez internet

1206711_digital_worldW dobie powszechnej cyfryzacji i komputeryzacji niemalże wszystkich sfer naszego życia normą stało się również wykonywanie przelewów środków pieniężnych za pomocą Internetu. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Bez wychodzenia z firmy czy z domu możemy uregulować wszystkie należności. Opcja zapisywania na internetowych kontach bankowych zapisywania danych do przelewów maksymalnie skraca nam tę czynność przy ponownym transferze pieniędzy do tego samego podmiotu.  Jeśli zamierzamy wyjechać na urlop i nie będziemy mieli możliwości dokonania przelewów na terminowe zobowiązania możemy także poprzez odpowiednią konfigurację zapisanych przelewów określić dzień, w którym automatycznie zostanie dokonana płatność. Jest to również oszczędność i to nie tylko czasu. Dokonując przelewy w banku lub na poczcie musimy tam przecież dojechać, co już stanowi dla nas dodatkowy koszt. Poza tym podmioty te pobierają opłatę za każdy dokonany przez nich przelew. Korzystając z bankowości internetowej w większości banków usługa płatności online jest zupełnie darmowa, czasem określany jest ewentualnie limit ilości przelewów bezpłatnych, który jednak zazwyczaj wystarcza nam do wykonania comiesięcznych płatności.

Czytaj Więcej

Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej

Każdy podatnik, który w danym roku uzyskiwał dochody z jakiekolwiek działalności ma obowiązek złożenia rocznej deklaracji podatkowej. Obligują nas do tego przepisy, nawet jeśli mimo prowadzonej działalności ponieśliśmy stratę. Celem złożenia takiego dokumentu jest potwierdzenie wszystkich źródeł dochodu oraz jego wysokości a także rozliczenie zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy. Po podliczeniu kwot, zgodnie z instrukcjami podanymi dla poszczególnych formularzy PIT, otrzymamy jako wynik ilość nadpłaconego podatku – wtedy należy nam się zwrot, lub też niedopłaconego podatku – wtedy musimy razem z deklaracją dostarczyć do Urzędu Skarbowego dokument potwierdzający dokonanie przelewu na brakującą kwotę podatku. Mówiąc kolokwialnie wyrównujemy rachunki z US. Podczas wypełniania rocznej deklaracji podatkowej możemy również uwzględnić w niej wszystkie przysługujące nam ulgi podatkowe oraz przekazać jeden procent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. To przepisy określają, które koszty możemy uwzględnić w rozliczeniu, aby obniżyć wysokość należnego podatku.

Czytaj Więcej

Negocjacje z bankiem

1302510_moneyOgólnie przyjęło się, że bank, jako wielka instytucja, z olbrzymim zapleczem finansistów i prawników, jest instytucją nieomylną, że nie warto podejmować z nimi dyskusji czy negocjacji, bo i tak nie wygramy. W związku z tym z reguły załatwiając w banku lokatę, kredyt czy inną usługę zgadzamy się na ich warunki i bez słowa podpisujemy wszystkie formularze i umowy, jakie podsuwa nam pracownik banku. Tymczasem pamiętajmy, że zwłaszcza taki klient jak firma jest dla każdego banku niezwykle cenny. Na kontach firmowych są zazwyczaj gromadzone dużo większe środki finansowe niż na kontach osób prywatnych. Również obroty są dużo większe. Co za tym idzie banki zarabiają na firmach więcej. Trzeba to wykorzystać i zawsze dokładnie analizować warunki, jakie proponowane są przy bankowej obsłudze firm. Mamy prawo negocjować i ustalać indywidualne oprocentowanie zarówno lokat jak i kredytów. Jeśli jeden bank uparcie stoi przy swoim idźmy do innego. Tak naprawdę to strefa biznesu narzuca warunki a nie odwrotnie.

Czytaj Więcej